Família Croissant

 • Rendimento: 36 unidades
 • Tempo de preparo: 150 Min
 • Rendimento: 32 unidades
 • Tempo de preparo: 150 Min
 • Rendimento: 36 unidades
 • Tempo de preparo: 150 Min
 • Rendimento: 10 unidades
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 24
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 8
 • Tempo de preparo: 180 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 36
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 6
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 24
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 6
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 24
 • Tempo de preparo: 180 Min
 • Rendimento: 12
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 24
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 18
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 12
 • Tempo de preparo: 120 Min
 • Rendimento: 32
 • Tempo de preparo: 120 Min
 • Rendimento: 2
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 20
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 32
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 6
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 36
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
Croissant com amêndoas
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 90 Min
Sanduíche Philly Cheesesteak
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 150 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 150 Min
 • Rendimento: 10
 • Tempo de preparo: 180 Min
 • Rendimento: 24
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 24
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 32
 • Tempo de preparo: 90 Min
 • Rendimento: 36
 • Tempo de preparo: 90 Min